Rome 2009 Hoogfeest Christus Koning

Hoogfeest Christus Koning

Zondag 22 november 2009 “Gregoriaans en Sint Cecilia…” op het hoogfeest van Christus Koning

 

Cristus KoningROME (Redactie) 22 november 2009 – Na de grote en speciale viering van de vorige zondag vond de eucharistie vandaag meer binnen een gewoon kader plaats. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar viert de kerk het hoogfeest van Christus, Koning van het heelal. Een Koning echter en een Rijk dat heel anders is dan de machten en krachten die we in onze wereld dag in dag uit tegenkomen. Een Rijk dat eeuwig is, een Koning die een Rijk van liefde sticht door zelf diep voor ons door het stof te gaan. En die ons uitnodigt hetzelfde te doen om zo tot verlossing te komen. Toevallig was het vandaag ook het feest van de Heilige Cecilia, patrones van de kerkmuziek (22 november). Dat feest werd alle eer aangedaan door het Utrechts Gregoriaans Koor dat voor een prachtig gezongen gregoriaans zorgde en daardoor niet weinig tot een waardige en gedragen liturgie bijdroeg.

We hadden de eer enkele groepen te mogen verwelkomen: groep van het studentenpastoraat van de Universiteit van Twente; pastoor Harrie Quaedvlieg met een groep parochianen; het Gregoriaans koor uit Utrecht, dat in deze Viering de zang verzorgt.

 

 

Share