800 jaar Kruisheren

Jubileumexpositie en concert 800 jaar Kruisheren

Gepubliceerd op: 30-8-2010

duits1BENTLAGE – Gisteren vond onder grote publieke belangstelling de feestelijke opening plaats van een bijzondere tentoonstelling over het cultuurgoed van de Kruisheren.
De opening van de expositie werd voorafgegaan door een Eucharistieviering in de open lucht in de binnenhof van het klooster. Hoofdcelebrant was magister generaal Glen Lewandowski osc. Tijdens de viering bleef het droog. ’s Middags konden bezoekers kiezen uit verschillende programma-onderdelen. Velen gingen naar het unieke concert van het Gregoriaans Koor Utrecht onder leiding van Anthony Zielhorst. Het koor gaf bij deze gelegenheid bijzondere stukken ten gehore uit de oudste archieven van de Kruisheren. Anderen bezochten de eerste verdieping van het klooster om de schilderijen en beeldhouwwerken, het goud- en zilverwerk, de handschriften en liturgische gewaden te aanschouwen, waartoe de Kruisheren door de eeuwen heen opdracht gaven of die zij zelf hebben gemaakt. Het Museum Klooster Bentlage presenteert in deze tentoonstelling voor de eerste maal in een samenhangend geheel het erfgoed van deze kloosterorde. In de expositieruimte staat onder meer het devotiebeeld van Onze Lieve Vrouw ter Linde uit Uden. Er zijn ook veel prachtige miniaturen uit diverse gradualen te bezichtigen, afkomstig uit klooster St. Agatha en portretten van illustere voorgangers van de orde zoals Henricus van den Wijmelenberg, die van 1853 tot 1881 de scepter zwaaide over de Kruisheren.

Konzert bei der Eröffnung der Ausstellung 800 Jahre KlosterlebenDas Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa

 

exh_kruisheren_west_eur1210IMG_6643_sb – 2010

Aanleiding voor deze expositie vormt het 8e eeuwfeest van de Kruisheren. De orde van het Heilig Kruis ontstond in 1210, even buiten het stadscentrum van Hoei (provincie Luik).

Ze is een van oorsprong ‘Belgische’ religieuze orde. Het is de enige en nu nog steeds bestaande middeleeuwse religieuze orde die in de Lage Landen ontstond.
De orde, waarvan de leden naar de Regel van Augustinus leven, verbreidde zich vanaf de oprichting over de Nederlanden en het Rijnland tot in Westfalen en beleefde in de late middeleeuwen zijn eerste bloeitijd.
In 1437 vestigden de leden van de Orde van het Heilig Kruis zich in Bentlage bij Rheine aan de rivier de Ems. Het klooster dat zij bouwden, is tegenwoordig het best bewaarde gotische plattelands-klooster in Westfalen. In Bentlage wijdden de kloosterlingen zich aan de zielzorg, de verzorging van zieken, het kopiëren en versieren van handschriften en bedreven zij de landbouw.
De liturgievieringen, de kruisverering en de devoties vormden het middelpunt van hun leven.