Culturele ANBI Gregoriaans Koor Utrecht

De naam en contactgegevens van de instelling:

 • Gregoriaans Koor Utrecht
  Stichtingadres: Willem Barentszstraat 72, 3572PN  Utrecht
  Postadres: Willem Barentszstraat 72, 3572PN Utrecht
  E-mailadres: info@gregoriaanskoorutrecht.nl
  Website: https://www.gregoriaanskoorutrecht.nl
  KvK-nummer: 40477514
  RISN-nummer: 816584059
 • Rekeningnummer: NL08 INGB 0002 1446 43

De doelstelling is:
Het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische kerkzang te behouden, te presenteren en te stimuleren, zonder daarbij gebonden te zijn aan een bepaalde uitvoeringspraktijk

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Erik-Jan Bos
Secretaris: Jaap Goetze
Penningmeester: Martie Severt
Algemeen lid: Servy Bol

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.