Over het koor

Het Gregoriaans Koor Utrecht (GKU, voorheen Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) is in 1968 opgericht en staat sinds december 1998 onder leiding van Anthony Zielhorst. Het koor telt momenteel 14 zangers.

Het koor stelt zich ten doel het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische zang te behouden, te presenteren en te stimuleren. Hiertoe verleent het koor medewerking aan liturgische vieringen, concerten en radio- en televisieopnamen.

Hoogtepunt van het jaar zijn voor het koor steeds de vieringen in de Goede week. Tegenwoordig worden in de kathedraal van Utrecht jaarlijks onder andere de Donkere Metten van het Paastriduum gezongen. Vele jaren was het koor in de Goede week te gast in de St. Germain l’Auxerrois, de voormailige hofkerk tegenover het Louvre, waar alle diensten van Witte Donderdag tot en met Pasen gezongen werden. Ook in Praag, onder andere in de Tomaskerk, was het koor een aantal jaren te gast met Pasen.

Een andere traditie van het koor is de Ambrosiaanse driekoningenmis, die sinds 1994 jaarlijks in een Utrechtse kerk gezongen wordt, tegenwoordig in de Willibrorduskerk. Het GKU neemt regelmatig deel aan Europese muziekfestivals. Verder wordt aandacht besteed aan andere liturgische muziek, zoals het ambrosiaans, evenals aan meer recente Latijnse liturgische muziek voor eenstemmig mannenkoor en orgel. Voorbeelden daarvan zijn de Missa cum jubilo van Maurice Duruflé (1902 – 1986) en de Missa Adventus et Quadragesimae van Peter Eben (1929 – 2007). Speciaal voor het koor gecomponeerd zijn de Missa Ultima van Herman Strategier (1912 – 1988), de Missa Archiepiscopi van de Engelse componist Adrian Williams en de Missa Ad Valedictionem van oud-dirigent Jan Boogaarts. In samenwerking met de KRO heeft het koor talrijke plaatopnamen gemaakt. In 1993 verscheen de eerste cd met de complete liturgie van de ambrosiaanse mis van Driekoningen. In 1995 werd deze cd gevolgd door een cd gewijd aan Sint Willibrord. In november 1995 werkte het koor mee aan het Willibrord-eeuwfeest en aan een rechtstreeks uitgezonden eucharistieviering in de Kerk der Friezen te Rome. Tijdens deze viering wijdde paus Johannes Paulus II het nieuwe altaar van deze kerk. De volgende cd van het GKU verscheen in 1998: Aurea Luce, de vespers en mis van het feest van de apostelen Petrus en Paulus. En tenslotte in 2008 Advent & Christmas met gregoriaanse Advents- en Kerstgezangen afgewisseld door orgelimprovisaties.