Over het koor

Het Gregoriaans Koor Utrecht (GKU, voorheen Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) is in 1968 opgericht en staat sinds december 1998 onder leiding van Anthony Zielhorst. Het koor telt momenteel 14 zangers.

Het koor stelt zich ten doel het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische zang te behouden, te presenteren en te stimuleren. Hiertoe verleent het koor medewerking aan liturgische vieringen, concerten en radio- en televisieopnamen.

Hoogtepunt van het jaar zijn voor het koor steeds de vieringen in de Goede week. Tegenwoordig worden in de kathedraal van Utrecht jaarlijks onder andere de Donkere Metten van het Paastriduum gezongen. Vele jaren was het koor in de Goede week te gast in de St. Germain l’Auxerrois, de voormailige hofkerk tegenover het Louvre, waar alle diensten van Witte Donderdag tot en met Pasen gezongen werden. Ook in Praag, onder andere in de Tomaskerk, was het koor een aantal jaren te gast met Pasen.

Een andere traditie van het koor is de Ambrosiaanse driekoningenmis, die sinds 1994 jaarlijks in een Utrechtse kerk gezongen wordt, tegenwoordig in de Willibrorduskerk. Het GKU neemt regelmatig deel aan Europese muziekfestivals. Verder wordt aandacht besteed aan andere liturgische muziek, zoals het ambrosiaans, evenals aan meer recente Latijnse liturgische muziek voor eenstemmig mannenkoor en orgel. Voorbeelden daarvan zijn de Missa cum jubilo van Maurice Duruflé (1902 – 1986) en de Missa Adventus et Quadragesimae van Peter Eben (1929 – 2007). Speciaal voor het koor gecomponeerd zijn de Missa Ultima van Herman Strategier (1912 – 1988), de Missa Archiepiscopi van de Engelse componist Adrian Williams en de Missa Ad Valedictionem van oud-dirigent Jan Boogaarts. In samenwerking met de KRO heeft het koor talrijke plaatopnamen gemaakt. In 1993 verscheen de eerste cd met de complete liturgie van de ambrosiaanse mis van Driekoningen. In 1995 werd deze cd gevolgd door een cd gewijd aan Sint Willibrord. In november 1995 werkte het koor mee aan het Willibrord-eeuwfeest en aan een rechtstreeks uitgezonden eucharistieviering in de Kerk der Friezen te Rome. Tijdens deze viering wijdde paus Johannes Paulus II het nieuwe altaar van deze kerk. De volgende cd van het GKU verscheen in 1998: Aurea Luce, de vespers en mis van het feest van de apostelen Petrus en Paulus. En in 2008 Advent & Christmas met gregoriaanse Advents- en Kerstgezangen afgewisseld door orgelimprovisaties.
In 2013 verscheen de cd Tenebræ, die de Donkere Metten van Paaszaterdag bevat.
Een aantal keer heeft het koor middeleeuwse liturgische drama’s opgevoerd, zoals het paasspel van Rijnsburg (het laatst in 2012 in Ravenstein), en het Nicolaasspel Filius Getronis, in november 2005 in de San Lorenzo in Piscibus in Rome.
Het koor neemt regelmatig deel aan gregoriaanse festivals, bijvoorbeeld aan vier edities van het Nederlands Gregoriaans Festival in Ravenstein. In 2012 nam het koor deel aan het internationaal gregoriaans festival in Watou.
Sinds 2001 heeft het koor zich bezig gehouden met het officie dat in de tiende eeuw door de Utrechtse bisschop Radboud geschreven is voor een belangrijk Sint-Maartenfeest, het feest van Sint Maarten Translatie dat in Utrecht uitgebreid gevierd werd. In 2018 is de cd Muziek voor Martinus uitgebracht. Het officie is ons bekend uit het handschrift U406, en het koor is bezig met een uitgebreide studie over de interpretatie daarvan, wat zal uitlopen in een symposium in 2022, bij het 900-jarig bestaan van Utrecht.