Koorgeschiedenis

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET KOOR

koorFoto

Het Gregoriaans Koor Utrecht (GKU, voorheen Utrechts Studenten Gregoriaans Koor) is in 1968 opgericht door Jan Boogaarts. Hij leidde het koor tot december 1998. Sindsdien staat het koor onder leiding van Anthony Zielhorst. Het koor telt momenteel 15 zangers. Het koor stelt zich ten doel het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische zang te behouden, te presenteren en te stimuleren. Hiertoe verleent het koor medewerking aan liturgische vieringen, concerten en radio- en televisieopnamen. Ook heeft het koor vanaf 1973 vele grammofoonplaten en cd’s uitgebracht.

De viering van de Goede Week heeft in het koor altijd centraal gestaan. Jaarlijks worden de Metten en Lauden van Witte Donderdag uitgevoerd in de Utrechtse Sint Catharinakathedraal. Van 1976 tot 1990 heeft het koor vanaf de avond van Witte Donderdag tot en met Pasen gezongen tijdens de diensten in Parijs in de voormalige hofkerk van het Louvre, de Saint Germain l’Auxerrois. In Praag was het koor in de Goede Week te gast van 1991 tot 1995. Tegenwoordig vinden de meeste optredens rond Pasen in de Utrechtse kathedraal plaats.

Een andere traditie van het koor is het zingen in de Ambrosiaanse mis van de Openbaring des Heren (Epifanie), die jaarlijks op Driekoningen gevierd wordt.

In samenwerking met de KRO heeft het koor talrijke plaatopnamen gemaakt. De volledige liturgie van het Triduum Sacrum werd in samenwerking met het Utrechts Studenten Kamerkoor en enkele andere door Jan Boogaarts geleide kamerkoren op grammofoonplaat uitgebracht in de periode 1975-1981. De eerste cd, met de complete liturgie van de ambrosiaanse mis van de Openbaring des Heren, verscheen in 1993. In 1995 volgde er een cd gewijd aan Sint Willibrord.

In november 1995 werkte het koor mee aan het Willibrord-eeuwfeest en aan een rechtstreeks uitgezonden eucharistieviering in de Kerk der Friezen te Rome. Tijdens deze viering wijdde paus Johannes Paulus II het nieuwe altaar van deze kerk. Ook in september 2013 zong het koor in deze kerk in een door de RKK uitgezonden eucharistieviering.

In 1998 verscheen de cd Aurea Luce, met de vespers en de mis van het feest van de apostelen Petrus en Paulus.

In 2008 werd de cd Advent & Christmas uitgebracht, waarop gregoriaanse gezangen voor de advent- en kersttijd worden afgewisseld met orgelimprovisaties over die gezangen door de Keulse organist Albert Richenhagen.

In 2013 verscheen de cd Tenebræ, die de Donkere Metten van Paaszaterdag bevat.

Een aantal keer heeft het koor middeleeuwse liturgische drama’s opgevoerd, zoals het paasspel van Rijnsburg (het laatst in 2012 in Ravenstein), en het Nicolaasspel Filius Getronis, in november 2005 in de San Lorenzo in Piscibus in Rome.

Het koor neemt regelmatig deel aan gregoriaanse festivals, bijvoorbeeld aan vier edities van het Nederlands Gregoriaans Festival in Ravenstein. In 2012 nam het koor deel aan het internationaal gregoriaans festival in Watou.

Sinds 2001 heeft het koor zich bezig gehouden met het officie dat in de tiende eeuw door de Utrechtse bisschop Radboud geschreven is voor een belangrijk Sint-Maartenfeest, het feest van Sint Maarten Translatie dat in Utrecht uitgebreid gevierd werd. In 2018 is de cd Muziek voor Martinus uitgebracht. Het officie is ons bekend uit het handschrift U406, en het koor is bezig met een uitgebreide studie over de interpretatie daarvan, wat zal uitlopen in een symposium in 2022, bij het 900-jarig bestaan van Utrecht.

In het Nederlands muziekleven is het Gregoriaans Koor Utrecht al 52 jaar een constante factor. Het is de bedoeling van het koor om ook in de toekomst aan het gregoriaans alle aandacht te geven, zodat iedereen kennis kan nemen van deze basis van de Westerse muziek.