Koorgeschiedenis

BEKNOPTE GESCHIEDENIS VAN HET KOOR

koorFotoHet Gregoriaans Koor Utrecht is als universiteitskoor begonnen in 1968. Onder de naam Utrechts Studenten Gregoriaans Koor begon het koor onder leiding van Jan Boogaarts met het uitvoeren van gregoriaans. Dat leidde tot de statutaire doelstelling: “…het gregoriaans als cultuurgoed en als liturgische kerkzang te behouden, te presenteren en te stimuleren, zonder daarbij gebonden te zijn aan een bepaalde uitvoeringspraktijk.”

Het koor heeft in de afgelopen 45 jaar enorm veel uitvoeringen gegeven in binnen- en buitenland. Enkele hoogtepunten daarin zijn de vieringen van de Goede Week en Pasen in Parijs (15x) en Praag (5x), de opening van het jaarlijkse Festival voor Religieuze Muziek in Maastricht (10x), de concertreizen naar Rome in 1985, 1995 en 2005, de radio- en televisieoptredens en uiteraard de vele plaat- en cd-opnames.

Verder heeft het koor ook altijd aandacht besteed aan andere liturgische muziek, zoals het ambrosiaans, evenals aan meer recente Latijnse liturgische muziek voor eenstemmig mannenkoor en orgel. Voorbeelden daarvan zijn de Missa cum jubilo van Maurice Duruflé en de Missa Adventus et Quadragesimae van Petr Eben. Speciaal voor het koor gecomponeerd zijn de Missa Ultima van Herman Strategier, de Missa Archiepiscopi van de Engelse componist Adrian Williams en de Missa Ad Valedictionem van oud-dirigent Jan Boogaarts.

In 2001 heeft het GKU in de Utrechtse Dom het voor die kerk door bisschop Radboud (10e eeuw) gecomponeerde Sint-Maartensofficie uitgevoerd, in een door dr. Ike de Loos gemaakte reconstructie op grond van in de Mariakerk bewaard gebleven handschriften. In 2002 zijn van de metten uit dat officie radio-opnamen gemaakt en door de KRO uitgezonden.

Recentelijk heeft het koor een traditie weer opgepakt van het uitvoeren van middeleeuwse liturgische drama’s. In Lublin werd in 2003 het paasspel van Rijnsburg (vroeger bekend als paasspel van Egmond) opgevoerd, en in november 2005 in de San Lorenzo in Piscibus in Rome het Nicolaasspel Filius Getronis.

In het Nederlands muziekleven is voor de gregoriaanse muziek het Gregoriaans Koor Utrecht al 45 jaar een constante factor. Het is de bedoeling van het koor om ook in de toekomst het gregoriaans in het algemeen en interessante composities uit dit fantastische repertoire de aandacht te geven, zodat iedereen kennis kan nemen van deze basis van de Westerse muziek.