Officie van Sint Maarten

Het wonder van Sint-Maarten de Gelukkige stad!

Met deze woorden geeft Radboud, bisschop van Utrecht van 899/900-917 en maker van het officie voor Martinus’ Translatie, uiting aan zijn blijdschap vanwege de blijvende en levende herinnering aan het leven en de wonderwerken van Sint-Maarten in de stad waarvan hij bisschop is. Radboud borduurt in zijn werken over Sint-Maarten voort op een oude traditie die de heilige-die-zijn-mantel-deelde als een kostbare edelsteen laat flonkeren aan de hemel en in alle aardse streken waar hij wordt vereerd. De stad of, liever gezegd, de vele Europese steden die met de naam van deze heilige als bijzondere beschermer zijn verbonden, verdienen volgens Radboud het stempel ‘gelukkige stad’.