1993

Archief 1993

 • 17 januari Mis en vespers in O.L.V.-basiliek te Maastricht
 • 07 april DONKERE METTEN XXV
 • 08/12 april PRAAG III in St. Thomaskerk
 • 17 april Mis t.g.v. priesterjubileum Mgr. Overrath in de “Schwarze Maria in der Kupfergasse” te Keulen
 • 15/16 mei Cd-opname ambrosiaanse mis voor Driekoningen in de Pieterskerk, Utrecht. Door onophoudelijk  omgevingslawaai lukt het niet tot bevredigende opnamen te komen.
 • 02/03 juli Opnieuw Cd-opnamen, nu in de St. Jozefkapel van Centrum Bovendonk te Hoeven
 • 17 september Vespers en mis van Sint Lambertus in O.L.V.-basiliek in Maastricht, i.s.m. Cappella Traiectina die de ‘Missa Mater Christi’ van Taverner zingt (Musica Sacra).
 • 22/23 oktober Integrale officiedag in Kathedraal t.g.v. 25-jarig bestaan.
 • 07 november VIJFDE LUSTRUM 10:30 Willibrordmis in de kathedraal, 15:00 lustrumconcert  waarin de cd van de Ambrosiaanse Driekoningenmis gepresenteerd wordt
 • 17 november bijdrage aan de radio-opname van de mis ‘Sub tuum praesidium’ van Obrecht in het voormalige Instituut voor Muziekwetenschap, Drift 17
 • 12 december Concert en vesper in de Sint Janskerk in Zutphen