1973

Archief 1973

 • 01 januari Nieuwjaarsuitvoering in Stadsschouwburg Amsterdam voor gemeenteambtenaren i.s.m. Syntagma Musicum
 • 17 februari Opname St. Vituskerk plechtige vesperdienst door KRO
 • 09 maart Idem
 • 15 april Isidoruskerk: Latijnse eucharistieviering van de tweede Passiezondag
 • 19 april Augustinuskerk: Missa in Cena Domini i.s.m. Augustinuskoor (zonder voetwassing)
 • 20 april DONKERE METTEN V van Paaszaterdag
 • 01 mei Uitzending ‘Vesperae in Circumcisione Domini’ door de KRO
 • 12 mei Pieterskerk Dag van de Kerkzang (oecumenisch)
 • 19 mei Pieterskerk: 200-jarig bestaan Utrechtsch Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen, muzikale omranking van een rede door Helene Nolthenius.
 • 09 juni Den Bosch: vespers van Pinksteren voor de Vereniging voor Latijnse Liturgie, verder onder auspiciën van het Holland Festival: “De kinderen van de Heilige Nicolaas” in de Geertekerk, verder in Leeuwarden, Arnhem, Haarlem, Rijswijk en in de Pieterskerk (voor TV)
 • 09 december Interkerkelijke Adventsdienst i.s.m. USKK in kerkje Blaucapel