Missa et Completorium Sancti Willibrordi

Nu meer dan 1300 jaar geleden, op de avond van de 21ste november 695, werd in Rome een jonge Angelsaksische monnik door paus Sergius tot bisschop gewijd. Hij ontving meteen de waardigheid van aartsbisschop (“onder de Friezen”). Dat hield in dat hij zelfstandig nieuwe bisschoppen mocht wijden. Iets dergelijks was al eerder voorgekomen, maar alleen bij bisschoppen die voor de Britse eilanden bestemd waren. Willibrord van Northumbrië (695-739) was de eerste benoemde bisschop voor het vasteland.

Op deze CD is de integrale misliturgie opgenomen voor het Hoogfeest van Sint Willibrord, patroon van Nederland, dat in de kerkelijke kalender op 7 november staat. Het is Nederland gebruikelijk dat het gevierd wordt op de dichtstbijzijnde zondag, “Willibrordzondag”.

Deze CD is helaas uitverkocht.