Kruisweg viering

Ieder jaar op Goede vrijdag om 3 uur in de middag (‘Het negende uur’) komen mensen samen om Jezus’ laatste tocht en kruisdood te herdenken. In de katholieke kerk gebeurt dit aan de hand van de zogenoemde kruisweg: veertien schilderijen en staties die fragmenten uit Jezus’ laatste uren voorstellen, beginnend met Jezus’ veroordeling door Pilatus en eindigend met de graflegging. Bij iedere statie hoort een korte gedachte en een gebed. De oorsprong van de kruisweg zou, net als de kerststal, liggen bij Franciscus van Assisi die op die manier voor de (vaak ongeletterde) mensen aanschouwelijk wilde maken wat er gevierd werd.