Gezangen voor de drie Aartsengelen

Gregoriaans Koor Utrecht voerde tijdens Lek Art 2004 een kort programma uit, dat de vorm van een Vesperviering had. Enkele psalmen met hun antifonen worden voorafgegaan door een feetselijke hymne en onderbroken door enkele rijkversierde gezangen. Het geheel wordt besloten met het canticum dat elke Vespers besluit: het Magnificat, de lofzang van Maria.

De gezangen zijn bedoeld voor het feest dat eind september in de liturgie centraal staat: het feest van Michaël, Gabriël en Rafaël (29 september). In de Bijbel worden met de drie namen Engelen aangeduid die door God belast werden met een bijzondere opdracht met betrekking tot het heil van de mensen. In het christelijk spraakgebruik worden zij daarom van oudsher Aartsengelen genoemd. Eeuwenlang werd op 29 september de inwijding herdacht van de basiliek van de heilige Michaël aan de Via Salaria buiten Rome.

De uitvoering van de Gregoriaanse psalmodie door Gregoriaans Koor Utrecht is gebaseerd op de beste tradities van de klosters. De interpretatie van het ritme van de rijkversierde gezangen gaat terug op middeleeuwse handschriften, waardoor een bijzonder afwisselende muzikale beweging ontstaat die de verstaanbaarheid en het begrip van de tekst altijd ondersteunt.

PROGRAMMA

  • Hymne Angelum pacis (Liber H. 444)
  • Antifoon Dum praeliaretur (AM 1058) met psalm 110 Confitebor
  • Introitus Benedicite Dominum (GT 607) met vers
  • Antifoon Archangele Michael (AM 1059) met psalm 111 Beatus vir
  • Graduale Benedicite Dominum (GT 608)
  • Antifoon Angeli, Archangeli (AM 1059) met psalm 121 Laetatus sum
  • Offertorium Stetit Angelus (Offertoriale 170) met vers
  • Antifoon Gabriel Angelus (AM 866) met Magnificat
Share