CD Tenebrae

CD "Tenebrae" bestelformulier

  • Prijs: 5,00 €
  • 0,00 €
ClipDe Donkere Metten
De term ‘donker’ (teneber) duidt speciaal de Metten aan die tijdens het Triduum Sacrum worden gezongen. De term werd hieraan voor het eerst toegekend door de liturgist Johannes Beleth (12de eeuw). Hij sprak over het Officium Tenebrarum, het getijdengebed waarmee de drie dagen van het Triduum telkens worden begonnen. De term heeft te maken met het doven van de kaarsen die tijdens deze bijzondere Metten stonden opgesteld. Vanwege het aantal psalmen dat in de Metten (9) en de Lauden (5) wordt gebeden, staan er vijftien (14 + 1) kaarsen opgesteld. Na iedere psalm wordt er één kaars gedoofd. Zo blijft er op het eind van de Lauden slechts één kaars branden, het licht van Christus. De kerk is dan vrijwel in duister gehuld, alleen de vurige hoop op de verrijzenis blijft gloren. In de duistere kerk wordt het Christus factus est gezongen. Het gebruik van de verduistering bestond veel eerder dan de 12de eeuw, al in de tijd van Karel de Grote. Van oorsprong is het geen Romeins gebruik maar is het in Gallië ontstaan.Stille Zaterdag
In de Goede Week reserveert de Kerk voor het grote geheim van de eenheid van Jesus’ kruisdood en opstanding een drietal dagen: Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag, het Triduum Sacrum. Reeds Augustinus (+ 430) sprak over ‘gekruisigd, begraven en verrezen’ om dit Triduum te benoemen. Tussen Goede Vrijdag en Paaszondag ligt een dag van stilte en rust, de Stille Zaterdag, in andere talen de Heilige Zaterdag. De Donkere Metten van Stille Zaterdag willen na Jesus’ sterven dat op Goede Vrijdag wordt herdacht, een biddend overwegen zijn.

U kunt het betreffende bedrag overmaken op
IBAN NL08INGB0002144643,
t.n.v. Gregoriaans Koor Utrecht te Utrecht;
voor bestellingen uit het buitenland tevens vermelden BIC: INGBNL2A.