Bijzondere Lamentaties tijdens Utrechtse Donkere Metten

Gregoriaans Koor Utrecht zingt tijdens de Goede Week de nachtgetijden van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag. Vanouds heten deze getijden de Donkere Metten. ‘Donker’, omdat er vijftien brandende kaarsen zijn opgesteld, waarvan er na iedere psalm telkens één wordt gedoofd.

Het totaal aantal psalmen dat gezongen wordt is veertien. Op het einde blijft slechts één kaars branden, Jezus Christus symboliserend. Gehoorzaam geworden tot de dood, schittert Hij als het licht der wereld.
Volgens een zeer oude traditie vormen de Klaagliederen van Jeremia een onderdeel van deze nachtgetijden. In de Lamentaties wordt getreurd over de verwoesting van Jerusalem en van de tempel (587 vóór Christus). Ze drukken grote rouw en diepe droefheid uit, ontgoocheling en geestelijke verwarring als gevolg van die catastrofale verwoesting, maar ook een onverwoestbaar vertrouwen op God.
Gregoriaans Koor Utrecht zingt tijdens de aanstaande Goede Week een versie van de Lamentaties, die pas onlangs aan het licht is gekomen: een manuscript uit de 16e eeuw dat in het Catharijneconvent Utrecht wordt bewaard. Juist omdat er een verband met Utrecht bestaat, besloot het koor om deze versie te gaan zingen. Zo wordt een – voor ons – nieuw element toegevoegd aan een traditie die al eeuwenoud is.

Woensdag 5 april 2023 – 21:00 uur Metten en Lauden van Witte Donderdag
Donderdag 6 april 2023 – 21:00 uur Metten en Lauden van Goede Vrijdag
Vrijdag 7 april 2023 – 21:00 uur Metten en Lauden van Paaszaterdag

Gratis toegang.
Tijdens de nachtgetijden zijn tekstboekjes met Latijnse tekst en Nederlandse vertaling beschikbaar.

Kathedraal Sint Catharina – Lange Nieuwstraat 36 – Utrecht

Transcripties en nadere gegevens van deze en vier andere Klaagliederen van Jeremia zijn te vinden in Rens Tienstra’s Lamentations from the Low Countries.