Albert Richenhagen

De Keulse organist Albert Richenhagen studeerde aan het conservatorium en aan de universiteit van Keulen, en behaalde daar het A-examen in kerkmuziek, en het staatsexamen muziekleraar in de vakken muziektheorie/compositie en ook het staatsexamen leraar muziek en Latijn. In 1979 behaalde hij ook het diploma uitvoerend musicus orgel en begon in hetzelfde jaar ook met lesgeven in de vakken compositie, gehoorvorming, partituurspel en orgel (liturgisch orgelspel en orgelliteratuur) aan het conservatorium van Keulen.

In het jaar 1980 won hij een prijs bij het internationale orgelconcours van het aartsbisdom Keulen.

Als organist en dirigent was hij aan verschillende kerken in Keulen werkzaam. Sinds 1989 is hij titulair organist aan de voormalige jezuïetenkerk Maria Hemelvaart in Keulen. In deze kerk dirigeert hij ook het koor Collegium Gregorianum.

Naast zijn werkzaamheden als uitvoerend musicus houdt Albert Richenhagen zich ook bezig met muziekonderwijs. Na het tweede staatsexamen gaf hij tot 1992 les aan het Ursulinengymnasium in Keulen. In 1989 promoveerde hij in de letteren, en in 1992 werd hij benoemd als hoogleraar muziektheorie en compositie aan de hogeschool van de kunsten in Berlijn. Sinds 2000 doceert hij hier partituurkunde en instrumentatie aan de opleiding compositie. Ook doceerde hij gregoriaans aan het voormalige oecumenische instituut voor kerkmuziek in Berlijn. Sinds 1999 is hij tevens lector muziektheorie aan het instituut voor muziekwetenschap van de universiteit van Keulen.

Richenhagen heeft talrijke radio-opnamen op het orgel gemaakt, en concerten gegeven in Italië, Engeland, Frankrijk, Portugal, Brazilië, Libanon en Nederland.

Share