1989

Archief 1989

 • 03 februari Pieterskerkconcert, o.a. Peregrinus-spel van Fleury
 • 22 maart DONKERE METTEN XXI
 • 23/27 maart PARIJS Saint-Germain-l’Auxerrois XV. O.m. liturgische uitvoering van Peregrinusspel van Fleury in combinatie met vespers. ‘Missa Ultima’ in avondmis van Eerste Paasdag
 • 23 april Mis en vespers in Sint Franciscuskerk van Heerlen
 • 03 juni Concert in kerkje bij Capodiponte, Italië o.m. Peregrinus van Fleury
 • 04 juni Zelfde programma in kerkje bij Casalmaggiore (Cremona)
 • 24 juni Vespers voor St. Jan de Doper, Janskerk Utrecht i.s.m. Schola Muziekwetenschap, die polyfonie van Casanoves zingt
 • 25 september Radio-mis in Broederkerk, Deventer voor KRO/Wereldomroep
 • 28 augustus Concert/vespers (van St. Augustinus) in Kathedraal in kader Festival Oude Muziek. Concert uit Boheemse handschriften.
 • 15 september Mis en Maria-vespers in O.L.V.-basiliek van Maastricht (Musica Sacra)
 • 24 september USGK zingt op concert t.g.v. aanstelling Stephen Taylor als cantor Nikolaikerk
 • 26 oktober USGK zingt op concert in Kathedraal ter ere van (persoonlijk aanwezige) componist Daniel-Lesur
 • 09 november s.m. Utrechtse Vrouwenschola concert voor vereniging Firapeel in Pieterskerk, Utrecht o.m. Paulusspel van Fleury
 • 07 december Ambrosiaanse vespers voor Sint Ambrosius en klein ambrosiaans concert i.s.m. Cappella Traiectina in Sint Jan, Den Bosch
 • 09 december Ambrosiaanse mis, vespers en concert in Augustinuskerk, Kathedraal en Pieterskerk m.m.v. Cappella Traiectina t.g.v. (door USGK georganiseerde) Ambrosiaanse studiedag. i.s.m. Vereniging voor Latijnse Liturgie. Opname door IKON-radio.