1985

Archief 1985

  • 01 februari Concert Oudkatholieke kerk, Hilversum. Met orgelspel van Jan Boogaarts en Piet van der Steen
  • 17 februari Concert, Jacobuskerk, Den Haag i.s.m. Koninklijk Conservatorium en Ton van Eck, orgel
  • 03 april DONKERE METTEN XVII
  • 04/08 april PARIJS Saint-Germain-l’Auxerrois XI
  • 25 augustus Vespers in Sint Servaes, Maastricht
  • 28 september USGK zingt ter illustratie van een lezing van Jan Boogaarts over getallensymboliek in de hymne Ave Maris Stella, Instituut Muziekwetenschap, Utrecht
  • 20 oktober Vespers in Catharinakerk, Eindhoven (Fellenoord-concerten), i.s.m. Cappella Traiectina.
  • 03 oktober Concert in Kathedraal, Utrecht (Catharijne-concerten)
  • 16/23 november Rome 8e congres van de Consociatio Internationalis Musiae Sacrae. O.a. mis in Sint Pieter, Maria Maggiore (met kardinaal Ratzinger), S. Cecilia in Trastevere en de abdijkerk van Montecassino. Dienst bij de inzegening van het nieuwe Pauselijke Instituut voor Gewijde Muziek door paus Johannes Paulus II. Concert in de S. Maria sopra Minerva