1983

Archief 1983

  • 21/23 juli Opname Goede Vrijdag-plechtigheden
  • 30 maart DONKERE METTEN XV
  • 31 maart/1 apr PARIJS Saint-Germain-l’Auxerrois IX
  • 31 augustus Concert Festival Oude Muziek: Maria-vespers van Cererols in de Jacobikerk, Utrecht. i.s.m. Cappella Traiectina en Vocaal Ensemble van het Brabants Conservatorium
  • 04 september Mis en concert in Carmine-kerk te Turijn, Italië
  • 18 september Mis in Walburgiskerk, Arnhem i.s.m. Interparochiële Schola Arnhem en Vocaal Ensemble van het Brabants Conservatorium Tilburg t.g.v. Jan Boogaarts’ 25-jarig jubileum als kerkmusicus en uitreiking van pauselijke onderscheiding Sint Gregorius Magnus
  • 01 oktober Maria-vespers Cererols: Westerkerk, Amsterdam
  • 29 oktober Idem in St. Janskerk, Maastricht
  • 06 november DERDE LUSTRUM. Mis in Anthoniuskerk, Utrecht Lustrumconcert in de Utrechtse Kathedraal (Catharijneconcerten)