Advent & Christmas

Ter gelegenheid van zijn veertigjarig bestaan heeft het Gregoriaans Koor Utrecht een CD opgenomen met gregoriaanse gezangen voor Advent en Kerst. Deze gezangen worden afgewisseld met orgel improvisaties over dezelfde gezangen door de Keulse dirigent Albert Richenhagen. De opnamen zijn gemaakt op het orgel van de Sint-Petruskerk in Boxtel.

Dirigent Anthony Zielhorst over deze CD:
Deze opname markeert een nieuwe fase in het bestaan van Gregoriaans Koor Utrecht. Gedurende tien jaar staat het koor nu onder mijn leiding. In die jaren hebben we geleidelijk aan de traditie van ons koor trachten te verenigen met de voortgang van onderzoek en kennis van de oude bronnen. Wij zijn ons bewust van onze wortels: de uitgangspunten die Dom André Mocquereau voor het Gregoriaans heeft geformuleerd zijn bepalend voor de katholieke kerkmuziek van de 20e eeuw. Tegelijkertijd zijn we gegrepen door de benadering van de 21e eeuw: de actuele kennis van het Gregoriaans ritme leidt tot een nieuwe interpretatie : beweeglijk, expressief, extravert. Concreet betekent dit dat het Gregoriaans Koor Utrecht de tekst van de gezangen voorop stelt: het Bijbelwoord gezongen! Melodieën worden gerealiseerd vanuit de jongste bronnenkennis; voor het tekstritme, de articulatie en de voordracht laten we ons leiden door de notatie van de handschriften uit Sankt Gallen en Laon. Maar eerst en vooral streven we altijd eensgezindheid in klank na: de verscheidenheid aan individuen en stemtypen die ons koor kenmerkt verbindt zich tot één homogene klank, rijk aan muzikale expressie en dynamiek. De functionaliteit van onze stemmen reikt naar de hoogste expressiviteit om een monumentaal niveau te bereiken: ad maiorem Dei gloriam.

 

Het orgel in de Sint-Petruskerk in Boxtel

Frans Smits (1800-1876) kreeg in 1839 de opdracht om voor de St.-Petruskerk te Boxtel een nieuw orgel te maken. Kerstmis 1842 werd dit instrument in gebruik genomen. Het bezat drie manualen en een aangehangen pedaal. Het lag in de bedoeling het pedaal binnen enkele jaren te realiseren, maar door allerlei omstandigheden geschiedde dat pas na ruim 100 jaar. In 1893 plaatste Frans Smits (II) (1834-1918) nieuwe klaviatuur. Dit was noodzakelijk omdat de frontzijnde van de kas was verzakt. Geheel volgens het plan van F.C. Smits (I) voltooide de firma Adema het orgel door het te voorzien van een vrij pedaal. De firma L. Verschueren voerde in het begin van deze eeuw een grondige restauratie uit, met als orgeladviseur Jan Boogaarts. Beloken Pasen 2006 kon het orgel weer in gebruik genomen worden. Behalve de pedaalwindladen met het pedaal pijpwerk is dit Smitsorgel vrijwel in de oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Het is een van de topstukken van de Zuid-Nederlandse orgelcultuur.